Dole imperijalizam: razbojnik rada, zdravlja i zarada!

April 30, 2020

Following we publish the important antiimperialist Declaration on the Corona-Pandemic in Serbo-Croatian language.

 

“Stvarati problem, izgubiti, ponovo stvarati problem, ponovo izgubiti… do svoje propasti – to je logika imperijalista i svih reakcionara sveta u sučeljavanju sa zahtevima masa, i oni nikada neće ići protiv ove logike[…]Boriti se, izgubiti, ponovo se boriti, ponovo izgubiti, još jednom se boriti i tako do pobede.”  (Mao Cedung)

Takozvana “korona virus kriza” naglo pogoršava ekonomsku i političku krizu kapitala: vanredno stanje, policijski čas, zabrane okupljanja, hiljade smrtnih slučajeva i masovno otpuštanje u neviđenim razmerama trenutno određuju živote miliona ljudi. Imperijalizam se svakim novim danom “korona virus krize” izlaže više kao „reakcija na sve“, kao razbojnik zdravlja, kao razarač hiljada radnih mesta i života radnika, kao glavnog neprijatelja radničke klase i narodnih masa .

Dok su na početku takozvane “korona virus krize” pokušali da prikriju i umanje opasnosti od virusa (Covid-19), kako bi se osigurao profit i ne naškodilo kapitalu, pogubni efekti ove politike po zdravlje i živote stotina hiljada ljudi sada postaju očigledni: Trenutno širom sveta ima gotovo dva miliona zaraženih, skoro 110.000 ljudi je umrlo u kratkom vremenskom periodu, a oko 100.000 novih slučajeva se dodaje svaki dan. Ovde se jasno pokazuje da mere „borbe protiv krize“ nose pečat vladajuće klase, jer oni koji pate, oni koji umru usled Covid-19, uglavnom su ljudi radničke klase i iz najnižih slojeva društva. Buržoazija većine evropskih zemalja, posebno velikih imperijalista, sada je usvojila kampanju nečasnog zastrašivanja kako bi legitimisala svako ograničenje demokratskih i političkih prava, svaki napad na ekonomsku situaciju radničke klase i narodih masa.

San o navodno “stabilnoj, mirnoj i solidarnoj” Evropskoj uniji pretvara se u prašinu u trenutnoj situaciji, a pravi karakter EU ostaje: savez imperijalista za intenziviranje pljački čitavih zemalja, da produbi porobljavanje radničke klase i narodnih masa. Katastrofalne posledice politike štednje sada postaju očigledne. Zemlje poput Italije i Španije, koje su u Evropi posebno pogođene pandemijom korone, su one koje su primenjivale oštre programe štednje u poslednjim godinama, zasnovane na „zahtevima EU“. Dok je italijanska populacija u protekle dve decenije porasla za skoro tri miliona, zatvoreno je 258 bolnica (20%), a 75.000 bolničkih kreveta je smanjeno (28%) u istom periodu. Slična slika se pojavljuje u Španiji, gde posle decenija programa štednje, na primer u Madridu, postoji 50 privatnih bolnica pored 33 javne. Sedam privatnih klinika već je zatvoreno tokom koronske pandemije. Situacija u Evropi je najdrastičnija u potlačenim zemljama. U Grčkoj je EU uz pomoć svojih grčkih marioneta poput Sirize smanjila zdravstvene troškove za gotovo 50% u periodu od 2009. do 2016. godine, više od trećine svih bolnica je bilo zatvoreno, a gotovo polovina svih medicinskog osoblja otpuštena. Ali politika imperijalista u EU, posebno nemački imperijalizam, nadilazi okvire štednje: “Slobodno kretanje robne radne snage” dovelo je do nemerljive pljačke (kvalifikovane) radne snage, do prisilne masovne migracije potlačenih u imperijalističke zemlje, što su podržale “liberalne” ideologije “otvorenih granica”. U poslednjih 10 godina, 25.000 lekara napustilo je Rumuniju da radi u inostranstvu, i oko 28.000 medicinskih sestara. Zemlje poput Rumunije već su bile uoči pandemije korone u situaciji u kojoj je prosečna starost lekara 60 godina, ili u Bugarskoj, gde je 80% medicinskog osoblja zapravo penzionisano, ali još uvek radi kako bi preživeli. I to dok korumpirane marionetske vlade potlačenih država sada sastavljaju milione i milijarde „paketa pomoći“, samo da bi taj novac vratile u grlo stranih monopola, koji snose glavnu odgovornost za ovu bednu situaciju. Ovi primeri se mogu naći u celoj srednjoj i istočnoj Evropi i jasno pokazuju na čiju štetu sada treba pomeriti „korona virus krizu“. Imperijalističke zemlje koje su imale koristi od toga i koje su uspele da uveliko prošire svoju dominaciju u ovim regionima uz pomoć EU tokom prethodnih decenija, ne mogu dovoljno da ispune grlo i, poput Austrije, na primer, gde sada doleću medicinske sestre iz Bugarske. U isto vreme, u imperijalističkim zemljama se priprema ogroman proces osiromašenja radničke klase i narodnih masa, jer od Drugog svetskog rata nije došlo do tako brzog porasta nezaposlenosti i napadi na radničku klasu nastavljaju se skraćivanjem radnog vremena, gubitkom plata i poskupljenjima. Očigledno da samo virus ne uzrokuje smrt hiljadama ljudi u nekim zemljama. To je rezultat politike imperijalista, posebno velikih imperijalista EU, što je dovelo do toga da pandemija korone postane smrtonosna prijetnja zdravlju radnika i naroda. Prije svega, pomoćnici imperijalizma, u desnoj i u “lijevoj” nošnji, moraju se otkriti. Oni su prouzrokovali konfuziju u poslednjih nekoliko godina, sa lažima poput „EU kao unije mira i solidarnosti“ ili takođe sa „jakom, belom Evropom“ i sada dele odgovornost za smrt hiljada ljudi, bedu čitavih zemalja, za velike napade na radničku klasu!

U svetlu produbljivanja ekonomske krize kapitalizma u ogromnim razmerama, vladajuće klase u Evropi sve više pokušavaju da pojačaju militarizaciju, nadzor i represiju i postanu glavni element kapitalističke „borbe protiv krize“. U Austriji, vojska se prvi put mobiliše u Drugu republiku na raspoređivanje unutra granica. U Rumuniji i Albaniji, bolnice su pod vojnom komandom. Do sada neviđene kazne, koje radničke porodice mogu preko noći prisiliti na siromaštvo, izriču se za male „prekršaje“ i primenjuje se sistem međusobnog špijuniranja. Militarizacija društva u celini, posebno civilnih institucija, grabi napred krupnim koracima, što ne znači ništa drugo do pripremu za intenzivniju klasnu borbu i nove napade. U većini zemalja EU, za 1. maj, međunarodni dan borbe radničke klase, takođe se preti represijama. Budimo svesni da proletarijat mora biti na čelu masovnih borbi, braneći 1. maj: Borimo se uprkos represiji, militarizaciji i nadzoru za brojne aktivnosti koje će se održati 1. maja i koje će nam aktivno podržavati sve antiimperijalističke i progresivne snage!

“Korona virus kriza” takođe pogoršava kontradikciju između imperijalističkih sila u EU. Nemački imperijalizam, koji se trenutno jasno predstavlja kao vodeća sila EU, privremeno preovlađuje protiv rivala Francuske, koja se suočava sa ogromnim borbama u durštvu i koja je sada prešla u svoju najveću recesiju od 1945. godine. Iz istorije znamo da se borba za nadmoć Nemačke oduvek bila povezana sa patnjama naroda i izumiranjem čitavih zemalja, pa čak i danas nemački imperijalizam pokušava da dominira nad drugim zemljama sa sve većom agresivnošću. Dok su granice bile zatvorene kako bi se sprečio izvoz zaštitne opreme iz Nemačke, pregovori o pristupanju EU sa Albanijom i Severnom Makedonijom nastavili su se velikom brzinom. Sada bi trebalo da se sprovede brzo „proširenje EU na istok“, na štetu radničke klase i potlačenih naroda iz ovih država. Ovaj porast agresivnosti i arogancije imperijalista još više pogoršava neprijateljstvo evropskih naroda prema njemu. EU se u velikoj mjeri odbacuje ne samo u potlačenim zemljama, već i među radničkom klasom i masama naroda u imperijalističkim županijama, ona postaje sve više simbol njihove patnje i predstojećeg siromaštva. U Italiji se u desetinama gradova i sela ruše zastave EU-a sa javnih zgrada, a javno paljenje zastava EU govori iz srca većine radnika i mase. Stotine štrajkova, od kojih su većina izvedeni samostalno i nezavisno od zvaničnih sindikata, pokazuju da „krizne mere“ ne zamagliju klasne kontradikcije, već naprotiv, čine ih još jasnijima. Poziv potlačenih i iskorišćenih postaje sve jasniji: “Mi ne umiremo i nećemo plaćati njihovu krizu!”. Imperijalisti i njihove sluge trenutno su na tankom ledu i sve više gube kontrolu nad radničkom klasom i masom ljudi u pojedinim oblastima i regionima. Politička i ekonomska kriza, koja se sada pogoršava „kriznim merama“, sve više narušava relativnu stabilnost u kojoj je kapital od devedesetih godina, postepeno i neujednačeno, ali to je razvoj koji zahteva posebnu pažnju antiimperijaliste i revolucionarne snage. „Buržoazija se ponaša poput ogoljenih pljačkaša koji su izgubili glavu; oni počinju ludost nakon ludosti, što otežava situaciju i ubrzava njihovu propast … “Revolucionarne organizacije sada moraju „dokazati“ u praksi da imaju dovoljno razumevanja i načina da razgovara i sarađuje sa potlačenom masom, odlučnosti i veštine da iskoriste krizu za uspešnu, pobedničku revoluciju.“ (Lenjin). Lenjin stoga kaže da se revolucionari ne trebaju „nadati“ u kriznim vremenima da će se imperijalizam „sam od sebe srušiti“. Ova kriza se mora koristiti za razvijanje borbe potlačenih i poraženih za njihovu borbu u što većem broju, za razbijanje imperijalizma. Imperijalizam se pokazao kao neprijatelj zdravlja radničke klase i narodnih masa: Zaustavimo dalji raspad i unuštenje zdravstvenog sistema! Intenzivirajmo borbu za zdravstveni sistem u službi naroda! Imperijalizam se pokazuje kao neprijatelja demokratskih prava: uzvratimo svim pokušajima dalje militarizacije, nadzora i kontrole narodnih masa! Imperijalizam se predstavlja kao parazit na leđima potlačenih naroda: Pojačamo svoju borbu zasnovanu na internacionalizmu, za samoopredeljenje potlačenih naroda i nacija, za razbijanje lanaca imperijalizma! Imperijalizam se pokazuje kao eksploatator i parazit na tijelu radničke klase: Pojačajmo borbu protiv masovne nezaposlenosti, skraćenog rada i pljačke plata!


Sada je potrebna naša odlučna i hrabra akcija! Svakog dana, stabilnost kapitala u „Corona-Krizi“ počinje da se ruši sve više i više. Stanimo rame uz rame sa potlačenim i esploatisanim. Borimo se za sprovođenje naših pravednih zahteva i ujedinimo se u internacionalizmu u bujici protiv imperijalizma!

Nema prebacivanja tereta „Corona-krize“ na radničku klasu i mase ljudi!

Za zdravstveni sistem u službi naroda!

Dole sa militarizacijom, nadzorom i represijom protiv naroda!

Dole s imperijalizmom! Dole sa EU! Ne, proširenje EU!

Živeo internacionalizam!

Odbranite i podržite 1. maj – međunarodni dan borbe radničke klase!


April 2020

Potpisnici:
Partija Rada, Ex-Yugoslavia
Communist Party of Romania
Movement 23rd of September, Bulgaria
Red Front Collective, Austria

AGEB (Association of Working Migrants in Europe)

Partizan Europe

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

NewEpoch Media