GERMANY - TKP/ML - International Committee: Declaration on Lenin-Liebknecht-Luxemburg demonstration

On the occasion of todays Lenin-Liebknecht-Luxemburg Demonstration in Berlin, the biggest socialist Demonstration in Europe, the TKP/ML published a declaration in Turkish and German language. The link for the German version you can find here. In the following want to share the Turkish version:

Luxemburg, Liebknecht ve Lenin gelecek dünyanın kızıl meşaleleridir! Mirasları Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm mücadelemizde yaşıyor! Bundan tam 101 yıl önce Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, proleter devrim çağının başlangıç aşamasında Alman burjuvazisinin temsilcileri tarafından vahşice katledildiler. 101 yıl önce, 1.emperyalist paylaşım savaşı sonuna ulaşırken proletarya sınıfı enternasyonal proletaryanin büyük öğretmeni Lenin’in önderlik ettiği büyük Ekim devrimiyle sınıfsız topluma ulaşmak için dünyayı temellerinden sarsıyordu. Ekim devriminin açtığı çığırda bugünün Almanya’sı döneminin Weimar Cumhuriyeti`nde de proletaryanın kızıl bayrağı işçi sınıfı ve emekçilerin sokak direnişlerinde ve fabrikalarda dalgalanıyordu. O yıllarda SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi)’nin önderlik ettiği sınıf işbirlikçi ve revizyonist hareketin ihanetine karşı henüz kuruluş aşaması içinde olan Komünist hareketin ayrım çizgilerini çekmesi üzerinden tam 101 yıl geçti. Dönemin sınıf işbirlikçileri ve revizyonistleri ulusal burjuvazinin saflarında yer tutarak devrime ihanet ettiler. Luxemburg ve Liebknecht ise Lenin’in çağrıcısı olduğu “emperyalist savaşı devrimci iç savaşa çevirelim” çağrısının takipçileri oldular. Onlar KPD (Almanya Komünist Partisi)’ni kurarak proletaryaya partilerini armağan etmişlerdi. Komünist Partisi, sermayenin dünya düzeninin sonunu getirmek ve yerine proletarya diktatörlüğünü inşa edebilmek için zorunlu ve yeğâne araçtır. Sınıf mücadelesinde bu temel ve esas araç yadsınamaz bu aynı zamanda Marksizm’in, bugünkü yeni aşamasında, Marksizm – Leninizm ve Maoizm’in temel bir ilkesidir. W.I. Lenin gerçek bir Komünist Partinin zorunluluğunu Bolşevik partisinin inşasında göstermekteydi. O, kapitalizm çağının özelliklerini doğru analiz ederek, Marksizm ideolojisine tüm ilkelerinde yeni bir üst perspektif sunarak Leninizm’i geliştirdi. Proletaryanın bu büyük öğretmeni ve teorisyeni, kendi döneminin revizyonizmine karşı mücadele etti ve büyük sosyalist Ekim devrimi ile proleter devrimler çağını açtı. 21 Ocak 1924 yılında yaşama veda eden enternasyonal proletaryanın büyük önderini, tüm dünya Komünistlerine büyük bir miras bırakmış Lenin`i bir kez daha anıyor ve yapıtına sahip çıkıp, mücadelesini geleceğe taşıyacağımızın sözünü veriyoruz! Bu miras elbette günümüzde de proleter devrimler ile ileriye yürümek için büyük önemdedir ve yadsınamaz olan büyük ekim devriminin öğretileri ve deneyimidir. Lenin’in mirasını Başkan Mao yükseklere taşıyarak Marksist-Leninist-Maoist çizgi etrafında tüm komünistlere yol gösterici olmuştur. Başkan Mao, Çin Komünist Partisi ile Yeni demokratik ve Sosyalist Devrime yürümüş ve Marksizm-Leninizm’i Maoizm’e ulaştırmıştır. Proletarya Diktatörlüğü altında devrimi sürdürmenin, Sosyalizm’de burjuva sınıfa ve kapitalist yolculara karşı sınıf mücadelesini sürdürmek, yeni Kültür Devrimleri ile bunu korumak ve güçlendirerek Komünizme kadar yürümenin yoluna işaret etmiştir. Başkan Mao bilimsel sosyalizmin yeni aşamasını geliştirerek, Çin proletaryasına siyasal iktidarı kazanmak ve koruyabilmek için yeni bir deneyim sunmuştur. Geliştirdiği Halk Savaşı stratejisi, işçi ve köylü ittifakı ve devrim stratejisi, proletarya için enternasyonal bir değerde olup, Onun öğretileri Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinde tüm dünya proletaryası için yadsınamaz ve kaçınılmaz önemdedir. Dünya’nın dört bir yanında baskı ve sömürünün olmadığı bir dünya için direnişler ve isyanlar yaşanmaktadır. Buna karşın ise emperyalistler ekonomik krizlerini, yarı-sömürge, yarı-feodal ve bağımlı ülkelerde aynı zamanda siyasal olarak derinleşen krizlerini bölgesel savaşlarla aşmaya çalışmaktadırlar. Bu durumun yanında emperyalistler arası çelişkiler gelişmekte ve bunlar emperyalist ittifaklara yansımaktadır, var olan ittifakları farklılaştırmaktadır. İşçiler, Emekçiler, Yoldaşlar Bizler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’ın sürdürdüğü mücadelenin parçasıyız ve onu ileriye taşımak için onların davasına sahip çıkıyoruz. Günümüzün devrimci görevleri arasında, devrimi gerçekleştirebilmek ve proletaryanin siyasal iktidarı ele geçirebilmesi ve sürdürebilmesi için bolşevik-maoist çizgide, Marksist-Leninist-Maoist hareketi geliştirmek, Komünistlerin enternasyonal birliği için ileriye yürümek durmaktadır. Bu, yeni komünist partilerinin yeniden inşasını destekleme, Halk Savaşlarını geliştirme ve her alanda devrimci mücadeleyi yükseltmek anlamına gelmektedir. Marksist-Leninist-Maoist hareket tarafından dünyanın çeşitli coğrafyalarında sürdürülen halk savaşları, dünya proletaryası ve ezilen halkların kurtuluş mücadelesinde ilham kaynağı olmaktadır. Devrimin olanağına işaret etmektedirler, tarihsel devrimci zoru uygulayarak devrimi olanaklı hale getirmektedirler. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Lenin gelecek dünya için sürdürülen sınıf mücadelesinin dalgalanan kızıl bayraklarıdır. Enternasyonal proletaryanin bu mücadele bayrağını yükseklerde dalgalandırmak için güne sarılalım, proletaryanın davasını büyütelim. Yaşasın Marksizm-Leninizm ve Maoizm! Yaşasın Marx, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların ışıklı yolu ! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları, Birleşiniz! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST – ENTERNASYONAL KOMİTE Ocak 2020

#LLLDemonstration #TKPML #Declaration #2020