FINLAND - Resolution of the V. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organizations in Europ

The Red Flag Collective of Finland has published a Finnish translation of the resolution of the V. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organizations in Europe: "Hold high and celebrate the 15th anniversary of the formation day of the Communist Party of India (Maoist)!"

[source:punalippu.noblogs.org]

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen V kokous Euroopassa

Päätöslauselma: Kohottakaa korkealle ja juhlistakaa Intian kommunistisen puolueen (maolaisen) muodostamisen 15-vuotispäivää!

“Jos halutaan vallankumousta, täytyy olla vallankumouksellinen puolue.

Ilman vallankumouksellista puoluetta, ilman marxilais-leniniläisen

vallankumouksellisen teorian pohjalle ja marxilais-leniniläiseen vallankumoukselliseen

tyyliin rakennettua puoluetta on mahdotonta johtaa työväenluokkaa

ja kansan laajoja joukkoja voittoon imperialismista ja sen apureista.”

– Puheenjohtaja Mao Zedong

Me lähetämme lämpimimmät ja liekehtivät proletaaris-internationalistiset tervehdyksemme Intian kommunistisen puolueen (maolaisen) [IKP (maolainen)] tovereille, jotka juhlistivat perustamispäivänsä 15. vuosipäivää 22. syyskuuta 2019.

Me lähetämme internationalistiset tervehdyksemme puolueen Keskuskomitealle, pääsihteerille, sen kaadereille, militanteille ja Intian kaikille taisteleville joukoille, jotka asettavat itsensä proletaarisen maailmanvallankumouksen palvelukseen.

Tervehdyksemme on myös kohdistettu toveri Ganapathille, joka omisti koko elämänsä puolueelle sen perustamisesta lähtien, palveluksena kansainväliselle proletariaatille ja johti puoluetta suurenmoisten vuosien läpi. Hän kohotti korkealle, puolusti ja sovelsi marxismi-leninismi-maoismia, pääasiassa maoismia, aikana, jolloin vastavallankumous toteutti mitä julmimpia hyökkäyksiään Intian kansaa vastaan. Hän antoi välttämätöntä johtoa Intian kansalle ja kansainväliselle proletariaatille korkeaan ikään asti!

Syvimmät proletaariset tervehdyksemme kohdistuvat myös toveri Basavarajulle! Me olemme täynnä luottamusta, että hänen johtonsa alla Intian kansanjoukot marssivat eteenpäin lujin askelin uusdemokraattisessa vallankumouksessa!

Me tervehdimme myös Kansan vapautuksen sissiarmeijan kehitystä ja että taistelua käydään Kansan vapautuksen sissiarmeijan kehittämiseksi edelleen Kansan vapautusarmeijaksi. Tämä askel näyttää IKP (maolaisen) korkeaa tasoa ja kansansodan korkeaa laatua.

Me vahvistamme jälleen kerran kohottavamme korkealle ja puolustavamme Intian kansansotaa, jota johtaa suurenmoinen IKP (maolainen), strategisena akselina koko merkityksessään ja sen suuressa painoarvossaan proletaariselle maailmanvallankumoukselle!

Kansansodan eteneminen näkyy myös toveri Ajithin vapauttamisessa. Kansainvälinen solidaarisuus ja kansainvälinen kampanja toveri Ajithin vapauttamiseksi, jota tuettiin useissa maissa, ovat voitto ja palvelevat proletaarisen maailmanvallankumouksen kehitystä. Se on voitto, joka voidaan säilyttää ja varmistaa vain puolustamalla hänen vapauttaan.

IKP (maolaisen) taistelut ja voitot ovat kansainvälisen proletariaatin ja maailman kaikkien sorrettujen taisteluita ja voittoja. Yhdistyneinä taisteluun imperialismia ja revisionismia vastaan marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, lujan komennon alla, me vahvistamme syvän yhteytemme IKP (maolaiseen)! Me vahvistamme, että yhteytemme edustaa suurimerkityksistä objektiivista tarvetta takoa voimiamme kohti Yhdistynyttä maolaista kansainvälistä konferenssia. Kansainvälisesti yhtyneinä marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin, komennon alle Intian kansansodan voitot tulevat saavuttamaan vieläkin vaikuttavamman voiman maailman proletariaatin taistelua, tuleville tehtäville kommunististen puolueiden jälleenrakentamiseksi ja vahvistamiseksi, kansansotien valmistelemiseksi, aloittamiseksi ja kehittämiseksi palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle!

Eläköön Intian kommunistinen puolue (maolainen)! Eläköön toveri Ganapathi! Eläköön Keskuskomitea pääsihteerinään toveri Basavaraju! Eläköön marxismi-leninismi-maoismi! Kauan eläköön proletaarinen maailmanvallankumous!

Perun kansanliike Brasilian kommunistinen puolue (punainen ryhmäkunta) Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta Komiteat Itävallan (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi Tjen Folket – Norja Maolainen kommunistinen puolue ranskalaisessa valtiossa Punalippu-kollektiivi – Suomi

Syyskuu 2019

#Finland #CPIMaoist #morelanguages #Finland