SWEDISH - Resolutions of the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Eu

We document the swedish translations of the three resolutions adopted at the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Europe:

Proletärer i alla länder, förena er!

Resolution vid det III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa

Vi, de marxist-leninist-maoistiska Partierna och Organisationerna höll vårt III. Möte som fortsatte det I. och II. Mötets kurs, vilket reste till liv iniativet av det V. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Latinamerika. Den framgångsrika slutsatsen av det III. Mötet markerar ännu en milstolpe i den pågående processen av att enas i teoretisk debatt samt i enad aktion. På marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismens grund, och i vår pågående kamp för ideologisk enhet idag, alltid obevekligen förenad med kampen mot revisionismen, kommer vi öka våra ansträngningar för att tjäna den proletära världsrevolutionen.


Baserat på dessa principer har enheten mellan deltagande partier och organisationer fördjupats och vi är engagerade i att kämpa för att inkludera alla partier och organisationer på denna kontinent som är villiga att på denna grundval förena sig med oss. Vi skickar våra särskilda hälsningar till de partier och organisationer från andra länder, som, trots att de var inbjudna, inte hade möjlighet att deltaga pågrund av särskilda problem. Vi hälsar de åtaganden som gjorts i deras uttalanden och vi fortsätter att kämpa för att inkludera dem så väl som andra kommunistiska krafter, från alla delar av kontinenten, i våra enade ansträngningar.


Vi skickar även våra hjärtliga hälsningar till de marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i den proletära världsrevolutionens stormcenter, i de förtryckta länderna och speciellt de i frontenlinjen av kamperna. Folkkrigen i Peru, Indien, Turkiet, och Filippinerna är en ledfyr av inspiration och stärker vår revolutionära beslutsamhet. Vår position är klar och alla borde veta att vi ser dessa folkkrig som våra egna kamper och därför förkastar vi totalt varje attack mot dem som en attack mot själva kärnan av vårt revolutionära engagemang och vi förkastar varje likvidering av väpnad kamp och varje kapitulationistisk ställningstagande av ”fredsavtal” eller andra samarbete med imperialismen, revisionismen, och reaktionen. Rörande folkkriget i Turkiet anser vi, som en konsekvens av ett antal ondskefulla händelser som nyligen ägt rum, det är nödvändigt att understryka, att det är en grundläggande princip för varje kommunistiskt, revolutionärt och till och med revolutionistiskt parti, likaså organisation, rörelse eller individ att man under inga som helst omständigheter kan samarbeta med den gamla staten, vare sig det är ett imperialistiskt eller ett godsherre-byråkratkapitalistiskt land, för att attackera styrkorna i de led som folkets massor besitter. Att göra detta är brottsligt och därför fördömmer vi starkt de som nyligen angivit våra turkiska kamrater till polisen samt andra statliga tjänstemän och vi kräver ett omedelbart tillbakadragande av dessa anklagelser. Vi står fast bakom den kamp de revolutionära styrkorna i Turkiet bedriver.

Vi ser klart hur kommunisterna i världen djärvt och snabbt går fram, oavsett om det är partierna som leder folkkrig eller om det är de som kämpar för att konstituera eller rekonstituera sina partier för att inleda folkkrig. Maoismen går frammåt mer och mer i att leda den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen. Det finns ett skriande behov att yttligare ge impuls till och utveckla de pågående ansträngningarna för att förena världens kommunister. Vi tar fast upp uppgiften att kämpa för den Enade Internationella Maoistiska Konferensen och hängivet göra allt i vår makt till att bidra till dess framgång.

Förena er under maoismen!

Seger till folkkrigen!

Frammåt i kampen för rekonstitueringen av de Kommunistiska Partierna!

Frammåt till den enade internationella maoistiska konferensen!

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund Kollektivet Röda Fanan Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike Kommittée Röda Fanan – BRD Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)

Proletärer i alla länder, förena er!

Resolution för att försvara de revolutionära politiska- och krigsfångarna och de som har försvunnit av reaktionen

III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa

Vi, de deltagande Partierna och Organisationerna på det III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska Partier och Organisationer tar fast ställning för de revolutionära politiska- och krigsfångarna i hela världen och skickar våra varmaste revolutionära hälsningar till dem. De håller vår klass´ ståndpunkt högt, deras beslutsamhet att inte förfalla till ruttet förädderi och deras oförsonbara ställning i de kamper som har tagit in dem i fiendens sikte är en sann insperation för världens revolutionärer.


De som strider mot imperialismen på de utsugna och förtrycktas sida blir ett större mål för förföljelse av de kontrarevolutionära styrkorna. Med alla nödvändiga medel, försöker reaktionen att kuva alla former av revolutionär kamp. Genom fängslanden, tvingade försvinnanden, tortyr, hot eller förnekande av grundläggande rättigheter, arberar reaktionen för att bryta eller döda revolutionärerna och låsa in dem i sina fängelser.


Över hela världen, kan vi se exempel på kamrater som riskerar sin frihet och hälsa för att strida emot utsugning och förtryck. I Norge så väl som i Frankrike, kan vi nu se hur unga antifascister jagas och förföljs för deras skoningslösa kamp mot fascism. I Förenta Staterna blir uppkommande revolutionärer plågade av en uppsjö av anklagelser, då staten hoppas att avskräcka dem från att fortskrida i fasta steg. I Mexiko fabriceras falska och politiskt motiverade angklagelser för att spärra in folkledare och aktivister, som har dedikerat sina liv för att tjäna folket, så som Dr. Ernesto Sernas García som försvann utan spår i ett ögonblick, genom det gemensamma statliga utövandet av försvinnanden. I det kända fallet av de 23 i Brasilien försöker staten att uppnå, med falska anklagelser, att göra ett exempel av de 23 unga demonstranterna, aktivisterna och revolutionärerna som anklagas för hela den upproriska och kombativa ungdomen, strider mot det lidande som har ålagts det brasilianska folket som i imperialismens tjänst. Genom att försvara de revolutionära kamraterna som attackerats av reaktionen, vill vi också uttrycka vår avsky mot alla som använder ”solidariteten”, speciellt med de 23, för att sprida förvirring i den Internationella Kommunistiska Rörelsen och folkrörelsen för att kunna maskera sin egna kapitulation. Den turkiska regeringen - ökänd för sina massakrar av fängslade revolutionärer, i sammarbete med den tyska staten - går så långt som att jaga och förfölja demokratiska och revolutionära aktivister, till och med utomlands, som fängslandet av de tio revolutionärerna 2015 än en gång visat. I Filippinerna använder den ruttna gamla staten krigsrätt för att olagligt häkta och döda demokratiska rättsaktivister och revolutionära ledare av ursprungsbefolkningen Lumad. Fallet av den indiska Prof. GN Saibaba är synonymt med de brott som reaktionen har begått mot alla de som har fängslats för det demokratiska arbetet i detta fängelse av folken. Kommunistiska militanter som kamrat Ajith jagas, och om de lämnas vid liv, spärras de in under den fars som är rättssystemet, där de efter att ha avtjänat sin dom, får ett nytt fall kastat i ansiktet på sig, detta är för att förhindra att de skall kunna lämna fängelset tills dess att deras ackumulerade sjukdomar gör så att de dör i en kraftigt bevaked sjukhussäng.


Trots att fast staten, med all sin styrka, försöker att bryta och förhandla med dessa revolutionärer och kamrater står de fast vid deras övertygelser och ger inte efter för erbjudanden från statens instututioner. Det mest lysande exemplet av detta heroiska ställningstagande kan ses på Flottbasen Callao, där Ordförande Gonzalo, Anförare för Perus Kommunistiska Parti, har varit fänglad i mer än 20 år, utan att knäckas, utan tvärtom fortskrider hans beslutsamhet i isolation för att omvandla sin underjordiska högsäkerhetscell till den mest lysande skyttegraven av kamp.


Denna kamp utanför och innanför reaktionens fängelser är inte förgäves, utan manifesterar och återverkas mitt i våra kamper. Vi ser det som vår plikt att upphöja deras uppofringar, kämpa för deras frigivning och att försvara deras liv genom att försvara, propagera och deltaga i deras rättfärdiga kamper, så att de kan välkommnas så snart som möjligt i sina familjers, vänners och kamraters famnar och återansluta sig till revolutionens led på utsidan.

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund Kollektivet Röda Fanan Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike Kommittée Röda Fanan – BRD Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)

Proletärer I alla länder, förena er!

Resolution av klassolidaritet med folkkrigen i världen III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa

Partierna och Organisationerna av det III. Mötet skickar sina varmaste hälsningar till de Kommunistiska Partierna i världen som för folkkrig för den nydemokratiska revolutionen i sina respektive länder och i tjänst för den Proletära Världsrevolutionen, och så väl som alla de kombatanter och massor under deras ledarskap. I folkkrigen i Peru, Indien, Turkiet och Filippinerna, befinner sig kamrater som vågar strida och betala priset med sitt dyrbara blod, kamrater som står i kampens mitt för att sopa bort imperialismen från Jordens yta. Deras orubberliga beslutsamhet att uppnå, med den huvudsakliga och mest utvecklade formen av klasskamp, som är folkkrig, den nydemokratiska revolutionen, för att utan uppbrått gå vidare till den socialistiska revolutionen och sedan marschera vidare till kommunismen genom kulturrevolutioner, utgör ett strålande fyrtorn för det internationella proletariatet och världens folk. I mitten av att vidare förkropsliga marxismen-leninismen-maoismen bland det internationella proletariatet och uppkomsten av nya organisationer och partier som manifesterar sig som en del av den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen, de Kommunistiska Partierna som för folkkrig spelar en viktig roll som avantgarde, speciellt de i de förtryckta nationerna som är den proletära världsrevolutionens stormcenter. En seger i någon utav dessa folkkrig kommer vända pendeln mer i revolutionens favor och ha stora påverkningar på balansen mellan revolution och kontrarevolution på världsnivå. Varje aktion, varje steg mot ny makt och varje slag mot reaktionen glädjer oss; varje stupad kamrat fyller oss med mer beslutsamhet att arbeta och kämpa hårdare för att fastställa imperialismens förfall. Från Europa, lovar vi att öka våra försök att stödja dem på alla nödvändiga sätt för att folkkrigen skall bli segerrika och fördubbla våra försök att underlätta utvecklingen av folkkrigen i alla länder.


Leve folkkrigen i världen!

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund Kollektivet Röda Fanan Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike Kommittée Röda Fanan – BRD Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)

#IIIMeeting