FINNISH - Resolutions of the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Eu

We document the finnish translations of the three resolutions adopted at the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Europe:

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Päätöslauselma koskien marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokousta Euroopassa Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset puolueet ja järjestöt, pidimme III kokouksemme, jatkaen I ja II kokouksen kehityskaarta, jotka tulivat eloon marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen V Latinalaisen Amerikan kokouksen aloitteesta. III kokouksen menestyksellinen päätös merkitsee yhden tarkastusleiman lisää teoreettisessa väittelyssä ja yhteistoiminnassa yhtymisen meneillään olevassa prosessissa. Marxismi-leninismi-maoismin, pääasiassa maoismin perustalla, ja tänä päivänä jatkuvassa taistelussamme ideologisen yhtenäisyyden puolesta, aina leppymättömässä sidoksessa taisteluun revisionismia vastaan, me tulemme lisäämään ponnistuksiamme palveluksena proletaariselle maailmanvallankumoukselle.

Näihin periaatteisiin pohjaten, yhtenäisyys osallistuneiden puolueiden ja järjestöjen kesken tuli syvennetyksi, ja me olemme omistautuneita taistelemaan sisällyttääksemme maanosan kaikki kanssamme yhtenäisyyttä tahtovat puolueet ja järjestöt. Lähetämme erityiset tervehdyksemme niille puolueille ja järjestöille muista maista, jotka olivat, vaikkakin kutsuttuina, kykenemättömiä osallistumaan erinäisten ongelmien vuoksi. Tervehdimme niiden lausunnoissa annettuja sitoumuksia, ja jatkamme taistelua sisällyttääksemme heidät samoin kuin muut kommunistiset voimat maanosan kaikista osista yhteisiin ponnituksiimme.


Lähetämme myöskin koko sydämistämme tervehdykset marxilais-leniniläis-maolaisille puolueille ja järjestöille proletaarisen maailmanvallankumouksen myrskykeskuksiin sorretuissa maissa ja erityisesti taistelujen eturintamassa oleville. Kansansodat Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä ovat innoituksen majakka ja vahvistavat vallankumouksellista päättäväisyyttämme. Kantamme on selvä, ja kaikkien tulisi tietää että me käsitämme nämä kansansodat omina taisteluinamme ja siten me torjumme kerta kaikkiaan mitkä tahansa hyökkäykset niitä vastaan hyökkäyksinä itse vallankumouksellisen sitoumuksemme ydintä vastaan, ja me torjumme minkä tahansa aseellisen taistelun likvidoinnin ja minkä tahansa “rauhansopimuksen” antautumiskannan, tai muun yhteistoiminnan imperialismin, revisionismin, ja taantumuksen kanssa. Turkin kansansodan tapauksessa, johtuen eräistä viimeaikaisista synkistä tapahtumista, me katsomme tarpeelliseksi korostaa että kenen tahansa kommunistin, vallankumouksellisen, tai vaikka vain vallankumousmielisen puolueen, järjestön, liikkeen, tai yksilön perusperiaatteena on, että et voi missään olosuhteessa tehdä yhteistoimintaa vanhan valtion kanssa, oli se sitten imperialistisissa tai tilanherra-byrokraattikapitalistisissa maissa, jotta se voisi hyökätä kansanjoukkojen rivistöjen sisäisten voimien kimppuun. Niin tekeminen on rikos, ja siksi me tuomitsemme vahvasti ne, jotka ovat tuominneet turkkilaisia tovereitamme poliisille ja muille valtion viranomaisille, ja me vaadimme näiden syytteiden välitöntä perumista. Seisomme lujasti vallankumouksellisten voimien taistelun takana Turkissa.


Näemme erittäin selvästi, kuinka kommunistit maailmalla ovat etenemässä rohkeasti ja nopeasti, oli kyse sitten kansansotaa johtavista puolueista tai niistä, jotka vielä taistelevat puolueidensa rakentamiseksi tai jälleenrakentamiseksi kansansodan aloittamiseksi. Maoismi etenee yhä enemmän proletaarisen maailmanvallankumouksen uuden suuren aallon johtamisessa. On huutava tarve lisäsysäyksen antamiseksi ponnisteluille ja niiden kehittämiselle maailman kommunistien yhdistämiseksi. Tartumme lujasti tehtävään taistella Yhdistyneen kansainvälisen maolaisen konferenssin puolesta ja sitoudumme tekemään kaiken voitavamme edesauttaaksemme sen menestystä.

Yhdistykää maoismin alle!

Voitto kansansodille!

Eespäin taistelussa kommunististen puolueiden jälleenrakentamiseksi!

Eespäin Yhdistyneeseen kansainväliseen maolaiseen konferenssiin!

Marraskuu 2018

Allekirjoitukset: Maolainen kommunistinen puolue, Ranska Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja Punalippu-kollektiivi, Suomi Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea) Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Päätöslauselma vallankumouksellisten poliittisten vankien, sotavankien, sekä taantumuksen kadottamien puolustamiseksi Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa

Me, marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokoukseen Euroopassa osallistuvat puolueet ja järjestöt, otamme lujasti kannan vallankumouksellisten poliittisten vankien ja sotavankien puolesta kautta maailman, ja lähetämme heille lämpimimmät vallankumoukselliset terveisemme. Heidän kannatellessa luokkamme kantaa korkealla, heidän päättäväisyytensä olla sortumatta mädille petoksille, ja heidän sovittelematon kantansa niissä taisteluissa jotka saattoivat heidät vihollisen tähtäimiin, ovat tosi innoitus maailman vallankumouksellisille.


Riistettyjen ja sorrettujen puolella imperialismia vastaan taistelevista tulee vastavallankumouksellisten voimien vainon kohteita. Taantumus yrittää kaikin mahdollisin keinoin lannistaa vallankumouksellisen taistelun kaikkia muotoja. Vangitsemisilla, väkivalloin kadottamalla, kidutuksella, uhkauksilla, tai perusoikeuksia kieltäen, taantumus pyrkii murtamaan tai surmaamaan vallankumoukselliset ja lukitsemaan heidät pois vankiloihinsa.

Kaikkialla maailmassa näemme esimerkkejä tovereista panemassa likoon vapautensa ja terveytensä kamppaillakseen riistoa ja sortoa vastaan. Niin Norjassa kuin Ranskassakin näemme kuinka nuoria fasisminvastustajia jahdataan ja vainotaan johtuen heidän hellittämättömästä taistelusta fasismia vastaan. Yhdysvalloissa, nousevat vallankumoukselliset saavat päälleen ylettömän määrän syytteitä, sillä valtio toivoo voivansa lannistaa heitä etenemästä pidemmälle varmoin harppauksin. Meksikossa, vääriä ja poliittisesti motivoituneita syytteitä tehtaillaan kansan johtajien panemiseksi telkien taakse, kansan palvelulle elämänsä omistaneita aktivisteja, kuten Tri Ernesto Sernas García, katoaa jälkeä jättämättä yhtenä ja toisena hetkenä valtion tavanomaisessa väkivalloin kadottamisen käytännössä. Kuuluisassa 23:n oikeusjutussa Brasiliassa, valtio pyrkii tekaistuin syyttein tekemään esimerkin 23 nuoresta mielenosoittajasta, aktivistista, ja vallankumouksellisesta, jotka vastaavat syytettyinä koko kapinallisen ja taistelevan nuorison puolesta, joka taistelee Brasilian kansan päälle imperialismin

hyväksi sälytettyjä kärsimyksiä vastaan. Puolustaessamme taantumuksen hyökkäyksen kohteena olevia vallankumouksellisia tovereita, haluamme myöskin ilmaista inhomme kaikkia niitä kohtaan, jotka käyttävät “solidaarisuutta”, erityisesti 23:lle, levittääkseen sekaannusta kansainväliseen kommunistiseen liikkeeseen ja kansanliikkeeeseen peittääkseen oman antautumisensa. Vangittujen vallankumouksellisten verilöylyistä pahamaineinen Turkin hallitus, yhteistyössä Saksan valtion kanssa, menee niin pitkälle että jahtaa ja vainoaa demokraattisia ja vallankumouksellisia aktivisteja jopa ulkomailla, kuten kymmenen vallankumouksellisen vangitseminen vuonna 2015 jälleen kerran osoitti. Filippiineillä mätä vanha valtio käyttää sotatilalakia pidättääkseen ja tappaakseen demokraattisia aktivisteja ja lumad-alkuperäiskansan vallankumouksellisia johtajia. Intialaisen professori G. N. Saibaban tapaus on samanmerkityksinen niiden rikosten kanssa, joita taantumus suorittaa kaikkia demokraattisesta työstä tässä kansan vankilassa selleihin sulkemiaan kohtaan. Kommunistisia militantteja, kuten toveri Ajith, jahdataan ja, jos jätetään henkiin, lukitaan pois oikeuslaitoksen farssissa, missä yhden tuomion tullessa suoritetuksi lyödään vapautuville välittömästi uudet, jotta heitä estettäisiin koskaan jättämästä vankilaa kunnes heille väkipakolla kasatut sairaudet johtavat heidät kuolemaan raskaasti vartioidulla sairaalapedillä.


Ja vaikka valtio kaikella voimallaan yrittää murtaa näitä vallankumouksellisia ja tovereita ja hieroa kauppaa heidän kanssaan, he seisovat lujina vakaumuksensa puolesta eivätkä sorru sopimuksiin valtiolaitosten kanssa. Kaikkein loistavin esimerkki tästä sankarillisesta kannasta voidaan nähdä Callaon merivoimien tukikohdassa, missä puheenjohtaja Gonzalo, Perun kommunistisen puolueen johtaja, on nyt ollut yli 20 vuotta vangittuna, murtumattomana, ja sitävastoin jatkaen sinnikkäästi eristyksessä korkean turvallisuustason maanalaisen sellinsä muuttamista kaikkein loistavimmaksi taisteluhaudaksi.


Taistelu taantumuksen vankiloiden ulkopuolella ja sisäpuolella ei ole hyödytöntä, vaan tulee ilmaistuksi ja kajahtaa taistelujemme keskellä. Katsomme velvollisuudeksemme vaalia heidän uhrauksiaan, taistella heidän vapauttamiseksi ja heidän elämänsä puolustamiseksi puolustamalla, kansanomaistamalla, ja osallistumalla heidän oikeutettuihin taisteluihinsa, jotta heidät voitaisiin mahdollisimman pian toivottaa tervetulleiksi perheidensä, ystäviensä, ja toveriensa syleilyyn, liittyäkseen jälleen vallankumouksen rivistöihin ulkopuolella.

Marraskuu 2018

Allekirjoitukset: Maolainen kommunistinen puolue, Ranska Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja Punalippu-kollektiivi, Suomi Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea) Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Päätöslauselma luokkasolidaarisuudesta kansansotien kanssa kautta maailman Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden ja järjestöjen III kokous Euroopassa


III kokouksen puolueet ja järjestöt lähettävät lämpimimmät kommunistiset tervehdyksensä niille kommunistisille puolueille maailmassa, jotka kussakin maassa käyvät kansansotaa uuden demokratian vallankumouksen puolesta ja proletaarisen maailmanvallankumouksen palveluksessa, sekä kaikille niiden johtamille taistelijoille ja kansanjoukoille. Kansansodissa Perussa, Intiassa, Turkissa, ja Filippiineillä, uskaltaen taistella ja maksaa uhrin kallisarvoisella verellään, toverit seisovat taistelun tuoksinassa lakaistaakseen imperialismin maan päältä. Heidän horjumaton päättäväisyytensä saavuttaa uuden demokratian vallankumous luokkataistelun periaatteella ja kehittyneimmällä muodolla, joka on kansansota, edistyä keskeytyksettä sosialistiseen vallankumoukseen marssiakseen sitten kohti kommunismia kulttuurivallankumouksien avulla, se on loistava majakka kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille.


Keskellä marxismi-leninismi-maoismin pidemmälle menevää ruumiillistumista kansainvälisen proletariaatin keskuudessa ja uusien järjestöjen ja puolueiden nousua, jotka ilmentyvät osana proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa, kansansotaa johtavat kommunistiset puolueet esittävät tärkeää etujoukkoroolia, erityisesti sorretuissa kansakunnissa jotka ovat proletaarisen maailmanvallankumouksen myrskykeskuksia. Voitto missä tahansa näistä kansansodista tulee kallistamaan vaa'an vielä enemmän vallankumouksen hyväksi, ja sillä tulee olemaan suuria jälkivaikutuksia vallankumouksen ja vastavallankumouksen väliseen voimasuhteeseen maailmanmitassa.


Jokainen toimi, jokainen askel kohti uutta valtaa, ja jokainen isku taantumusta vastaan sallii meidän iloita; jokainen kaatunut toveri kasvattaa päättäväisyyttämme työskennellä ja taistella kovemmin imperialismin kukistumisen nopeuttamiseksi. Euroopasta käsin, me vannomme kohottavamme ponnistuksiamme heidän tukemisekseen kaikin tarpeellisin tavoin kansansotien voitokkuuden puolesta ja kiihdytämme ponnistuksiamme kansansotien kehittämiseksi joka ikisessä maassa.

Eläköön kansansodat maailmassa!

Marraskuu 2018

Allekirjoitukset: Maolainen kommunistinen puolue, Ranska Tjen Folket – Kommunistinen liitto, Norja Punalippu-kollektiivi, Suomi Komiteat (maolaisen) kommunistisen puolueen perustamiseksi, Itävalta Komitea Punalippu – Saksan liittotasavalta Perun kansanliike (Uudelleenorganisoiva komitea) Turkin kommunistinen puolue / marxilais-leniniläinen

#IIIMeeting #morelanguages